czwartek, 7 listopada 2013

Plakat promujący projekt "e-Przyrodnik"

Projekt naukowy, firmowany przez Instytut Biologii Ssaków PAN i Politechnikę Białostocką, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, streszczony w formie komiksu? Jak nie, jak tak?Kliku kliku tutaj odsyła do wielkiej wersji plakatu na stronach Instytutu.

Brak komentarzy: